1.8.51

น้ำตกหินกาบ
กว้าง 80 cm. สูง 1.35 m.
ราคา 5,000 บาท

น้ำตกหินกาบจิ๋ว
ขนาด กว้าง 55 cm. สูง 80 cm.
อ่างขนาด 60 x 80 cm. ลึก 15 cm.
ราคา 3,000 บาท

น้ำตกหินกาบเล็ก

ขนาด กว้าง 65 cm. สูง 80 cm.
อ่างขนาด 65 x 100 cm. ลึก 15 cm.

ราคา 3,500 บาท

น้ำตกหินกาบใหญ่

ขนาด กว้าง 80 cm. สูง 1 m.

อ่างขนาด 80 x 110 cm. ลึก 15 cm.

ราคา 4,000 บาท

ราคาสินค้า ไม่รวมค่าขนส่ง